[1]
Ченсизбаев, Д., Д.К. Аденова, и Қ.Е. Кошпанова 2023. ШУ-САРЫСУ ПРОВИНЦИЯСЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК СУЛАРЫНДАҒЫ ЛИТИЙ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫН ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии. 1 (мар. 2023), 183–193. DOI:https://doi.org/10.32014/2023.2518-1491.157.