[1]
А. А. Макенова и А. К. Кекибаев 2021. КВАС ДАЙЫНДАУ ҮШІН ҚАРАҚҰМЫҚ ШИКІЗАТЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ЫСҚЫЛАУ РЕЖИМІН ЖАСАУ. Известия НАН РК. Серия химии и технологии. 2 (апр. 2021), 135–141.