[1]
Abdizhapparova Bakhytkul Telkhozhaevna, Khanzharov Nurlan Serikbayevich, Ospanov Bakhytzhan Orazalievich, Pankina Ilona Anatol’evna, Kamalbek Dinmukhammed Kuanyshbekuly и Akhmetov Zhasurbek Mansurbekovich 2019. INVESTIGATION OF VACUUM-ATMOSPHERIC DRYING OF CAMEL AND MARE’S MILK. Известия НАН РК. Серия химических наук. 6 (дек. 2019), 55–60.