1.
Тасуов Б, Ниетбаева Н. ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. ВНР [Интернет]. 29 февраль 2024 г. [цитируется по 23 май 2024 г.];407(1):295-30. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/6153