1.
А.Н. Аманжолова, Р.К. Измагамбетова, О.С. Серікова. STEAM ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ТОП БАЛАЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ. ВНР [Интернет]. 30 декабрь 2023 г. [цитируется по 17 апрель 2024 г.];406(6):63-75. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/6039