1.
Сейтмуратов А, А. Нургалиева АН, С. Меңліхожаева, Д. Жарылғапова, М. Парменова, Р.Ж. Мрзабаева, А.Б. Сақулова. МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ. ВНР [Интернет]. 29 февраль 2024 г. [цитируется по 18 май 2024 г.];407(1):269-82. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5995