1.
А.К. Мыңжасар, Ж.М. Жаксибаева. БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ. ВНР [Интернет]. 30 октябрь 2023 г. [цитируется по 2 март 2024 г.];405(5):205-20. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5903