1.
Yermakhanov B, Б. Мухамеджанов, А. Исаев, Т. Данияров, М. Исаев. ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ БІЛІМГЕРЛЕРІНІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ((WHOQOL-BREF) KAZ) КӨРСЕТКІШТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ. ВНР [Интернет]. 30 октябрь 2023 г. [цитируется по 20 июль 2024 г.];405(5):88-102. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5831