1.
Әбілқасымова А, Қасқатаева Б, Tuyakov Y, Бажи А, Умиралханов А. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ. ВНР [Интернет]. 30 август 2023 г. [цитируется по 19 июнь 2024 г.];404(4):7-25. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5755