1.
Сагадиева Қ, Иванова С, Докучаева Н, Тлеумбетова Д. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ. ВНР [Интернет]. 30 август 2023 г. [цитируется по 11 декабрь 2023 г.];404(4):234-46. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5656