1.
Сайымова М. ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ. ВНР [Интернет]. 30 июнь 2023 г. [цитируется по 18 май 2024 г.];403(3):407-22. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5573