1.
Aitenova D, А.П. Мынбаева, Г.А. Белгибаева. ЖОО “ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫ” КУРСЫН ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСТАНЫМДАР. ВНР [Интернет]. 30 апрель 2023 г. [цитируется по 3 октябрь 2023 г.];402(2):25-36. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5339