1.
Темірхан Б, М.Т. Велямов. БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ (СӘБІЗ СЫҒЫНДЫСЫНАН ПЕКТИН ҚҰРАМДЫ ЭКСТРАКТІНІ АЛУ МЫСАЛЫНДА). ВНР [Интернет]. 30 апрель 2023 г. [цитируется по 24 май 2024 г.];402(2):231-42. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5328