1.
Курбанкулова Г, Ә.С. Стамбекова. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР БАҒДАРЫН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ. ВНР [Интернет]. 30 декабрь 2022 г. [цитируется по 31 март 2023 г.];(6):141-54. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4889