1.
А.К. Мамбеталиева, А.Т. Туралбаева. БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ. ВНР [Интернет]. 30 декабрь 2022 г. [цитируется по 24 март 2023 г.];(6):155-6. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4862