1.
Abdykerimova E, Turkmenbayev A, Куанбаева Б, Kochanova G. КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯЛАР - ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҚЫЛАУ МЕН БАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАСЫ. ВНР [Интернет]. 30 декабрь 2022 г. [цитируется по 13 июнь 2024 г.];(6):5-22. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4830