1.
Рахметов М, Садвакасова А. EDUCATIONAL PLATFORM WITH ELEMENTS OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN: FEATURES AND BENEFITS: ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ҚАШЫҚТЫҚТАН ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЭЛЕМЕНТТЕРІ БАР БІЛІМ БЕРУ ПЛАТФОРМАСЫ: МҮМКІНДІКТЕРІ МЕН АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ. ВНР [Интернет]. 30 декабрь 2022 г. [цитируется по 21 июль 2024 г.];(6):166-74. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4773