1.
Амирбекова А, Талғатқызы Г, Уракова Л, Ғабитханұлы Қ, Әбдірахман М. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАРДЫ КЕЙС-СТАДИ ӘДІСІМЕН ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУ ТӘСІЛДЕРІ. ВНР [Интернет]. 30 апрель 2022 г. [цитируется по 3 октябрь 2023 г.];(2):30-43. доступно на: https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4254