Тасуов, Болат, и Надира Ниетбаева. «ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 407, no. 1 (февраль 29, 2024): 295–305. просмотрено май 23, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/6153.