А.Н. Аманжолова, Р.К. Измагамбетова, и О.С. Серікова. «STEAM ТЕХНОЛОГИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК ТОП БАЛАЛАРЫНЫҢ ТАНЫМДЫҚ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 406, no. 6 (декабрь 30, 2023): 63–75. просмотрено апрель 17, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/6039.