Сейтмуратов, Ангысын, А. Нургалиева А. Нургалиева, С. Меңліхожаева, Д. Жарылғапова, М. Парменова, Р.Ж. Мрзабаева, и А.Б. Сақулова. «МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 407, no. 1 (февраль 29, 2024): 269–282. просмотрено май 18, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5995.