А.К. Мыңжасар, и Ж.М. Жаксибаева. «БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 405, no. 5 (октябрь 30, 2023): 205–220. просмотрено март 2, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5903.