Әбілқасымова , Алма, Бақыткүл Қасқатаева, Yessenkeldy Tuyakov, Ақару Бажи, и Азизхан Умиралханов. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 404, no. 4 (август 30, 2023): 7–25. просмотрено июнь 19, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5755.