Сагадиева, Қымбат, Светлана Иванова, Наталья Докучаева, и Дана Тлеумбетова. «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 404, no. 4 (август 30, 2023): 234–246. просмотрено декабрь 11, 2023. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5656.