Сайымова, Мейрамкул. «ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 403, no. 3 (июнь 30, 2023): 407–422. просмотрено май 18, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5573.