Турикпенова, Сандугаш, Мейргул Оспанбекова, и Асима Рыскулбекова. «БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫ АРТ-ТЕХНОЛОГИЯ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУҒА ДАЯРЛАУ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 404, no. 4 (август 30, 2023): 276–290. просмотрено июнь 19, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5426.