Темірхан, Бахытжан, и М.Т. Велямов. «БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ (СӘБІЗ СЫҒЫНДЫСЫНАН ПЕКТИН ҚҰРАМДЫ ЭКСТРАКТІНІ АЛУ МЫСАЛЫНДА)». Научный журнал «Вестник НАН РК» 402, no. 2 (апрель 30, 2023): 231–242. просмотрено май 18, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5328.