Әбілтаева, Әсем, и А.Ж. Нурсафина. «БОЛАШАҚ БИОЛОГ МҰҒАЛІМДЕРІН ЦИФРЛЫҚ КОНТЕНТТЕРДІ ПАЙДАЛАНУҒА КӘСІБИ ДАЯРЛАУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» 402, no. 2 (апрель 30, 2023): 11–24. просмотрено октябрь 3, 2023. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5327.