А.К. Мамбеталиева, и А.Т. Туралбаева. «БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК» , no. 6 (декабрь 30, 2022): 155–165. просмотрено февраль 26, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4862.