Куралбаева, Алия, Багдат Баймуханбетов, и Гулнар Абылова. «„САУАТ АШУ“ ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРАУЛАР МЕН ТАҚЫРЫПТАРҒА МАЗМҰНДЫҚ ТАЛДАУ». Научный журнал «Вестник НАН РК» , no. 5 (октябрь 28, 2022): 68–80. просмотрено декабрь 11, 2023. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/4846.