Махарова, Гаухар. «“КЕЙС” ӘДІСІ АРҚЫЛЫ БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ ӘЛЕУЕТІН ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК» , no. 2 (апрель 29, 2022): 129–147. просмотрено май 19, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/3251.