Akimbekov Amin Richardovich, Iskhan Kairat Zhaleluly, Aldanazarov Smatulla Smanovich, Aubakirov Khamit Abilgazievich, Karynbayev Amanbay Kambarbekovich, Rzabayev Tolybek Serikbayevich, Geminguli Mukhatai, Asylbekov Shyngys Bazarbekovich, и Baimukanov Aidar Dastanbekuly. «MEAT PRODUCTIVITY OF YOUNG STOCK OF THE KAZAKH HORSE OF JABE TYPE IN THE CONDITIONS OF THE ALMATY REGION». Научный журнал «Вестник НАН РК» , no. 2 (апрель 12, 2019): 146–160. просмотрено июнь 24, 2024. https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/1731.