Сейтмуратов, А., А. Н. А. Нургалиева, С. Меңліхожаева, Д. Жарылғапова, М. Парменова, Р.Ж. Мрзабаева, и А.Б. Сақулова. «МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 407, вып. 1, февраль 2024 г., сс. 269-82, doi:10.32014/2024.2518-1467.672.