А.А. Муталиева, М. Ускенов, М. Сапарбаев, А.Н. Исахметова, и Б.Б. Оразова. «ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫАРА КООПЕРАЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ТИІМДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СҮТ ӨҢДЕУ КООПЕРАТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 405, вып. 5, октябрь 2023 г., сс. 509-23, doi:10.32014/2023.2518-1467.606.