А.К. Мыңжасар, и Ж.М. Жаксибаева. «БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 405, вып. 5, октябрь 2023 г., сс. 205-20, doi:10.32014/2023.2518-1467.586.