Әбілқасымова , А., Б. . Қасқатаева, Y. Tuyakov, А. . Бажи, и А. . Умиралханов. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕП ПЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ САБАҚТАСТЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 404, вып. 4, август 2023 г., сс. 7-25, doi:10.32014/2023.2518-1467.531.