Сагадиева, Қ., С. Иванова, Н. Докучаева, и Д. Тлеумбетова. «ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ЗЕРТТЕУ ІС- ӘРЕКЕТІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ӘЛЕУЕТІН ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 404, вып. 4, август 2023 г., сс. 234-46, https://journals.nauka-nanrk.kz/bulletin-science/article/view/5656.