Сайымова, М. «ЖАСТАРДЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫ ШЕШУДІҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 403, вып. 3, июнь 2023 г., сс. 407-22, doi:10.32014/2023.2518-1467.518.