Мухаметкалиева, Г., Г. Балтабаева, А. Алипбаева, Ж. Жумалиева, и А.Т. Бакитов. «ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖӘНЕ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 402, вып. 2, апрель 2023 г., сс. 170-81, doi:10.32014/2023.2518-1467.463.