Темірхан, Б., и М.Т. Велямов. «БИОТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ҚОЛДАНУ НЕГІЗІНДЕ БИОЛОГИЯНЫ ОҚЫТУ ӘДІСІ (СӘБІЗ СЫҒЫНДЫСЫНАН ПЕКТИН ҚҰРАМДЫ ЭКСТРАКТІНІ АЛУ МЫСАЛЫНДА)». Научный журнал «Вестник НАН РК», т. 402, вып. 2, апрель 2023 г., сс. 231-42, doi:10.32014/2023.2518-1467.468.