Курбанкулова, Г., и Ә.С. Стамбекова. «БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР БАҒДАРЫН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6, декабрь 2022 г., сс. 141-54, doi:10.32014/2022.2518-1467.397.