А.К. Мамбеталиева, и А.Т. Туралбаева. «БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ БІЛІМ ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУЫНЫҢ МАҢЫЗЫ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 6, декабрь 2022 г., сс. 155-6, doi:10.32014/2022.2518-1467.398.