Куралбаева, А., Б. Баймуханбетов, и Г. Абылова. «„САУАТ АШУ“ ОҚУЛЫҒЫНДАҒЫ ТАРАУЛАР МЕН ТАҚЫРЫПТАРҒА МАЗМҰНДЫҚ ТАЛДАУ». Научный журнал «Вестник НАН РК», вып. 5, октябрь 2022 г., сс. 68-80, doi:10.32014/2022.2518-1467.359.