[1]
Z. . Babazhanova Zhanat, D. . Bekesheva, A. . Oralbayeva, S. . Primbetova, и T. M. . Tolysbayeva Marzhan, «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІ ДАМЫТУДЫҢ МОДЕЛІН ӘЗІРЛЕУ: », ВНР, т. 401, вып. 1, сс. 290–303, фев. 2023.