Тасуов, Б. и Ниетбаева, Н. (2024) «ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ОҚУЛЫҚТЫҢ ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 407(1), сс. 295–305. doi: 10.32014/2024.2518-1467.674.