Сейтмуратов, А., А. Нургалиева, А. Н., С. Меңліхожаева, Д. Жарылғапова, М. Парменова, Р.Ж. Мрзабаева и А.Б. Сақулова (2024) «МАТЕМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІН КӘСІБИ ДАЯРЛАУ МАҚСАТЫНДА МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ОҚЫТУДЫҢ БОЛЖАМДЫҚ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК МОДЕЛІ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 407(1), сс. 269–282. doi: 10.32014/2024.2518-1467.672.