А.А. Муталиева, М. Ускенов, М. Сапарбаев, А.Н. Исахметова и Б.Б. Оразова (2023) «ҚАЗАҚСТАНДА ЖЕКЕ ҚОСАЛҚЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫАРА КООПЕРАЦИЯ НЕГІЗІНДЕ ТИІМДІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ СҮТ ӨҢДЕУ КООПЕРАТИВТЕРІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 405(5), сс. 509–523. doi: 10.32014/2023.2518-1467.606.