А.К. Мыңжасар и Ж.М. Жаксибаева (2023) «БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕ ЦИФРЛЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 405(5), сс. 205–220. doi: 10.32014/2023.2518-1467.586.