Yermakhanov, B., Б. Мухамеджанов, А. Исаев, Т. Данияров и М. Исаев (2023) «ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫ БІЛІМГЕРЛЕРІНІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ((WHOQOL-BREF) KAZ) КӨРСЕТКІШТЕРІ НЕГІЗІНДЕ ТАЛДАУ», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 405(5), сс. 88–102. doi: 10.32014/2023.2518-1467.578.