Г.Мауина, А. Жунусова, А. Жолмуханова, Б. Мустафаева и А. Кулмаганбетова (2023) «ТУРИЗМ САЛАСЫНДАҒЫ ҚАЛАЛЫҚ МАРКЕТИНГ ҚҰРАЛДАРЫ (АСТАНА ЖӘНЕ АЛМАТЫ ҚАЛАЛАРЫ МЫСАЛЫНДА)», Научный журнал «Вестник НАН РК» , 405(5), сс. 471–483. doi: 10.32014/2023.2518-1467.603.